Congres Sociaal Domein

Bestaanszekerheid als basis

9 november 2023 – Antropia, Driebergen

Bestaanszekerheid is hot en scoort hoog als thema in de verkiezingscampagne: terecht en tegelijk een twijfelachtige eer. De VNG schrijft zelfs over een grondwettelijke crisis. Bestaanszekerheid gaat over volwaardig mee kunnen doen in de moderne samenleving. En de Commissie Sociaal Minimum concludeert dat daarvoor naast een hoger sociaal minimum, meer maatwerk nodig is, een eenvoudiger stelsel en een stevige sociale basis. Dat ideaal ligt door de adviezen van de commissie wellicht in het verschiet.

Wat is wenselijk en menselijk? De inzet verschilt per gemeente en kent uitersten: van ‘gratis geld geven’ tot juist meer controle en druk op bijstandsontvangers. En omdat bestaanszekerheid ook gaat over meedoen, ligt er een cruciale rol voor partners in het sociaal domein. Denk aan toegankelijke dagbesteding in de buurt, ondersteuning van mantelzorgers en het meebeslissen door sociaal werkers en burgers.

Tijdens het congres Binnenlands Bestuur ‘Bestaanszekerheid als basis’ op 9 november vullen we graag samen met sprekers en bezoekers de lokale agenda bestaanszekerheid.

Waar staan we, wat zijn succesvolle interventies en inspirerende methodes en projecten?

Met bijdragen van:
Maarten van Ooijen, demissionair-staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso bij de Hogeschool Utrecht, bijzonder hoogleraar Bijzondere aspecten van het privaatrecht aan de UvA en lid van de Commissie Sociaal Minimum.
Thomas Kampen, socioloog, sinds 2015 universitair hoofddocent aan de Universiteit voor Humanistiek en schrijver van onder meer de boeken ‘De mens centraal? Geen probleem?’ en ‘Streng maar onrechtvaardig’.
Fatma Koser Kaya, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad, en Hanny Heuvelink, ambassadeur van Quiet (die opkomt voor mensen in armoede).
Peter Heijkoop, wethouder Dordrecht en voorzitter VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie.

In de deelsessies tijdens het congres krijgen deelnemers onder meer inzicht in de wijzigingen van de Participatiewet en de mogelijkheden voor meer maatwerk, een beeld van de werkzame factoren van een vernieuwde sociale aanpak bij een flatrenovatie in Zeist, handvatten voor het werken aan een sociale basis en succesvolle interventies, en aanbevelingen voor een goede ondersteuning van mantelzorgers.

Het congres ‘Bestaanszekerheid als basis’ van Binnenlands Bestuur vindt plaats in Antropia in Driebergen, op donderdag 9 november aanstaande.

Sprekers


Binnenlands Bestuur organiseert dit congres in samenwerking met de volgende partners: