Congres Sociaal Domein
– het roer gaat om – 

25 november 2021 – Theater Figi Zeist
21 april 2022 (nieuwe datum!)

Binnenlands Bestuur heeft besloten het congres Sociaal Domein op 25 november aanstaande te verplaatsen naar donderdag 21 april 2022.
De reden hiervoor zijn de nieuwe coronamaatregelen die op 13 november zijn ingegaan.

Na de persconferentie van afgelopen vrijdag met daarin de afgekondigde aangescherpte  coronamaatregelen, en na overleg met het Figi Theater, werd duidelijk dat een aantal onderdelen van het congres niet kon doorgaan zoals gewenst. Met name onderdelen die van meerwaarde zijn bij een ‘fysiek’ congres, zoals netwerken en ideeën uitwisselen, zijn met de huidige maatregelen niet goed mogelijk.  

Daarbij komt de dringende oproep van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken. Binnenlands Bestuur vindt het ongewenst deze oproep te negeren. Het ontvangen van een groot aantal gasten op het congres Sociaal Domein staat haaks op deze oproep.

De locatie en het programma blijven ongewijzigd. Mocht er toch iets wijzigen, dan laten wij u dat zo spoedig mogelijk weten. We zien u graag 21 april 2022!

 

HET ROER GAAT OM!

Nog steeds zijn gemeenten op zoek naar manieren om grip te krijgen op de tekorten jeugdzorg en Wmo. Gemeenten komen ook bij lange na niet uit met het budget voor de Participatiewet, zo bleek net voor de zomer uit onderzoek.

Na de arbitrage jeugdzorg is er weliswaar voor komend jaar 1,3 miljard euro extra uitgetrokken door het rijk, maar pas een nieuw kabinet besluit over structurele verhoging van het jeugdbudget. Gemeenten en rijk hebben bovendien afgesproken dat er een hervormingsagenda komt, waarbij gemeenten zich ook committeren aan bezuinigingen.

En wat gaat er gebeuren met het door gemeenten zo verfoeide Wmo-abonnementstarief? De tekorten op de Wmo lopen nog steeds op. Uit onderzoek van BDO eerder dit jaar kwam naar voren dat de Wmo-uitgaven in 2019 harder zijn gestegen dan die voor de jeugdzorg. De gevolgen van het Wmo-abonnementstarief en de vergrijzing drukken zwaar op de gemeentelijke begrotingen. Diverse gemeenten hebben inmiddels zelf het heft in eigen hand genomen en hebben een inkomenstoets ingevoerd. De Wmo verbiedt dat. Het wachten is op de eerste rechtszaak, of ingrijpen door de minister van VWS.

In juli verscheen het rapport van Bureau Berenschot over de tekorten op de Participatiewet. Het gaat nu om een bedrag van 1,2 miljard euro, maar dat loopt op tot 1,5 miljard euro in 2026. Ook daar zijn forse aanpassingen nodig.

Kortom: het sociaal domein is nog steeds volop in beweging, maar er moeten nu echt forse maatregelen worden genomen. De tijd van afwachten en/of kleine reparaties doorvoeren is voorbij. Gemeenten wachten echter nieuwe wet- en regelgeving of die hervormginsagenda niet af. Diverse gemeenten sleutelen, ieder op een eigen manier, bijvoorbeeld al aan de jeugdzorg. Ook wordt gekeken hoe op de Wmo kan worden bezuinigd. Deels gebeurt dat door strakker te sturen; op bijvoorbeeld de toegang of contracten. En hoe krijgen gemeenten grip op de oplopende tekorten op de Participatiewet?

In het congres sociaal ‘Het roer gaat om’ geven sprekers in een plenair deel hun visie op de ontwikkelingen in het sociaal domein. In drie ronde workshops wordt dieper ingezoomd op de vraagstukken van vandaag en morgen, waarbij nadrukkelijk ook wordt gekeken naar gemeenten die het roer al hebben omgegooid.

Binnenlands Bestuur organiseert het congres in samenwerking met de partners BDO, BMC, Centric, Movisie en Stimulansz.

Sprekers

Binnenkort volgt hier een overzicht van alle sprekers.

Pieter Hilhorst

Evelien Meester

Marco Pastors

Lisbeth Verharen

Elisabeth van den Hoogen

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor het congres sociaal domein 21 april 2022.
Heeft u een vraag, stuur een e-mail aan events@binnenlandsbestuur.nl


Binnenlands Bestuur organiseert dit congres in samenwerking met de volgende partners: