Congres Sociaal Domein
Sociale keuzes in tijden van schaarste 

8 december 2022 – Antropia, Driebergen

SOCIALE KEUZES IN TIJDEN VAN SCHAARSTE!

De nieuwe collegeakkoorden tonen veel ambitie in het sociaal domein. En elke gemeente hecht aan bestaanszekerheid voor de inwoners, aan het versterken van de sociale basis, aan waarde(n)vol werken met de menselijke maat. Maar is dat allemaal haalbaar in tijden van schaarste? Tijdens het congres van Binnenlands Bestuur over het sociaal domein ligt dit jaar de nadruk op het sociaal beleid dat nodig en mogelijk is in krappe tijden. Welke keuzes maken gemeenten? Zet je in op preventie en ondersteuning van kwetsbaren om te voorkomen dat ze verder afglijden of richt je je juist op de zwaardere hulpvragen? In hoeverre zijn de tekorten in de jeugdzorg het gevolg van gebrek aan geld of van ineffectieve inzet van middelen? Is de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen door een beleid dat zich meer richt op ondersteuning van informele zorg, preventie en burgerinitiatieven? Wordt er voldoende ingezet op bewezen interventies in plaats van vernieuwing? Kun je met inkomenspolitiek mensen behoeden voor armoede en zo tegelijkertijd hun gezondheidskansen verbeteren? Kortom: welke keuzes maak je als gemeenten in tijden van schaarste en hoe houd je daarbij de menselijke maat in het oog?

Binnenlands Bestuur organiseert het congres in samenwerking met de partners BDO, BMC, Schulinck en Movisie.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor het congres sociaal domein 8 december 2022.
Heeft u een vraag, stuur een e-mail aan events@binnenlandsbestuur.nl


Binnenlands Bestuur organiseert dit congres in samenwerking met de volgende partners: