Congres Sociaal Domein
Sociale keuzes in tijden van schaarste 

8 december 2022 – Antropia, Driebergen

Sociale keuzes in tijden van schaarste

‘Als de armoede niet verder oploopt, zijn we al een heel eind.’ Dat zei minister Carola Schouten deze zomer in een interview in Binnenlands Bestuur. Haar bescheiden doel is alweer achterhaald. De prijsstijgingen gaan hard, en inmiddels komen ook steeds meer middeninkomens in de knel. Minister Schouten belicht op 8 december tijdens het congres ‘Sociale keuzes in tijden van schaarste’ van Binnenlands Bestuur de actuele situatie en haar plannen voor meer bestaanszekerheid, voor de korte en lange termijn. Ze zal in haar bijdrage ook toelichten hoe ze samen met gemeenten de overheid een menselijker gezicht wil geven.

Tijdens de plenaire gedeeltes van het dagvullend congres nemen nog andere inspirerende sprekers u mee in hun strijd voor meer bestaanszekerheid (Esmah Lahlah, Tilburg), voor een mensgerichte dienstverlening en tegen de lokettenjungle (Marianne van den Anker, Rotterdam), voor een solide sociale basis (Radboud en Godfried Engbersen) en voor een menselijke maat in – inderdaad – zeer krappe tijden (Arjan Kampman, Enschede).

In drie deelsessierondes krijgt u bovendien alle gelegenheid nieuwe inzichten op te doen en ervaringen uit te wisselen over onder meer de volgende vragen:

  • Kun je met inkomenspolitiek mensen behoeden voor (energie-)armoede en zo tegelijkertijd hun gezondheidskansen verbeteren?
  • Hoe kan goede vroegsignalering winst opleveren voor de gemeente?
  • Is de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen door een beleid dat zich meer richt op ondersteuning van informele zorg, preventie en burgerinitiatieven?
  • Wordt voldoende ingezet op bewezen interventies in plaats van vernieuwing?
  • Zet je in op preventie en ondersteuning van kwetsbaren om te voorkomen dat ze verder afglijden of richt je je juist op de zwaardere hulpvragen?
  • Welk toekomstperspectief levert een tijdelijk basisinkomen voor jongeren op?
  • Kortom: welke keuzes maak je als gemeenten in tijden van schaarste en hoe houd je daarbij de menselijke maat in het oog?

Graag verwelkomen we u op 8 december, bij Antropia in Driebergen. Tot dan!

Binnenlands Bestuur organiseert het congres in samenwerking met de partners BDO, BMC, Centric, InfinitCare, Movisie, Schulinck – Wolters Kluwer en Stimulansz.

Sprekers

Carola Schouten

Arjan Kampman

Marianne van den Anker

Esmah Lahlah

Aanmelden

Door de vele enthousiaste aanmeldingen zijn er helaas geen deelnametickets meer beschikbaar voor het congres sociaal domein. We zitten VOL.
Heeft u een vraag, stuur een e-mail aan events@binnenlandsbestuur.nl


Binnenlands Bestuur organiseert dit congres in samenwerking met de volgende partners: