Congres Sociaal Domein

‘Verbinding in het sociaal domein’
De kracht van integraal werken

22 juni 2023 – Antropia, Driebergen

De mens is niet op te delen in vakjes, potjes en procedures. Toch gebeurt dat nog te vaak in het sociaal domein, waardoor de ondersteuning bij het gewone leven óf tekortschiet óf onnodig duur is óf allebei. Gemeenten en partners streven wel naar het werken vanuit een integraal mensbeeld, maar zijn sinds de decentralisaties in 2015 zoekende. De wirwar aan wetten en regels ontneemt niet alleen het zicht op de goede route, maar stapelt soms ook op tot onneembare hordes.

Zo is de ‘mismatch’ tussen systeemwereld en leefwereld pijnlijk zichtbaar bij jongeren in de gesloten zorg. Juist het systeem zorgt ervoor dat zij nog meer in de knel raken zodra ze 18 zijn.

Zijn de vraagstukken in het sociaal domein echt complex of zijn ze vooral complex gemaakt door de wettelijke inrichting? Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), laat hierover haar licht schijnen tijdens het congres van Binnenlands Bestuur ‘Verbinding in het sociaal domein – de kracht van integraal werken’. De RVS werkt momenteel aan een rapport over de stelselwetten. In aanloop verscheen al het rapport ‘Grenzeloos Samenwerken’ over de ‘wezenlijke schuringen’ tussen wetten en de mogelijkheden om desondanks domeinoverstijgend samen te werken.

Gemeenten zijn niet helemaal ‘overgeleverd’ aan het systeem. Er is lokaal veel mogelijk en nodig. Hoe kun je lokaal de route naar hulp en zorg eenvoudiger maken? En hoe zorg je voor een aanbod dat passend blijft ook al komt iemand in een ander vakje, potje of procedure terecht?
Het congres ‘Verbinding in het sociaal domein – de kracht van integraal werken’ helpt bij het beantwoorden van deze vragen, met inspirerende visies en presentaties van bewezen interventies en methoden om resultaten te meten. Er is speciale aandacht voor het integraal werken voor en vooral ook mét jongeren die steun nodig hebben.

Het congres ‘Verbinding in het sociaal domein – de kracht van integraal werken’ van Binnenlands Bestuur vindt plaats in Antropia in Driebergen, op donderdag 22 juni aanstaande.

Sprekers

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor het congres ‘Verbinding in het sociaal domein – de kracht van integraal werken’.
Heeft u een vraag, stuur een e-mail aan events@binnenlandsbestuur.nl


Binnenlands Bestuur organiseert dit congres in samenwerking met de volgende partners: